X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دنیای اینترنت

شبیه سازی عددی ایجاد حرکت موج مخزن صورت دو بعدی


در پروژه شروع ایجاد موج حرکت برخورد سطح شیب دار (ساحل) صورت عددی توسط نرم افزار فلوینت مده شده است. پروژه، مش هندسه، کیس دیتای حل وجود دارد. کم شدن حجم تمام دیتا اپلود نشده است. ران کردن کیس دیتا ایجاد شود.


1 2 >>