X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دنیای اینترنت

روش تحقیق طلاق


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 71

 

دانشگاه پیام نور

مرکز کاشمر

عنوان: روش تحقیق عملی

موضوع: اثرات عوامل موثر طلاق خانواده شهرستان نیشابور

استاد راهنما: جناب اقای احمد نظیف

تهیه تنظیم: ناهید شمسیه

پاییز 1386

*********

بسم الله

تقدیر تشکر

تقدیم ...

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

تقدیر تشکر:

تشکر سپاس پایان مخصوص خدایی که بشر افریده او قدرت اندیشیدن داده تواناییهای بالقوه وجود انسان قرار داده او امر تلاش کوشش نموده راهنمایانی هدایت بشر فرستاده است.

پس ارادت خاضعانه درگاه خداوند همتا لازم استاد ارجمند جناب اقای احمد نظیف خاطر سعه صدر رهنمودهای دلسوزانه که تهیه تحقیق مرا لطف خود قرار دادند راهنماییهای لازم نمودند تشکر قدردانی نموده، موفقیت همگان درگاه احدیت خواهانم.

تقدیم به:

پدر مادر مهربان برادر دلسوزم که طول تحصیل مرا یاری کردند.

**********

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات

مقدمه

بیان مسئله

اثرات عوارض طلاق

اثار اجتماعی طلاق

عوامل موثر طلاق

راه حل مسئله

اهمیت ضرورت تحقیق (علمی- اقتصادی- شخصی)

اهداف تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری

دیدگاهها نظریات جامعه شناسان

طلاق دیدگاه اسلام

طلاق دیدگاه قران

طلاق دیدگاه مسیحیت

تاریخچه طلاق

انواع طلاق

پیشینه طلاق

مدل

فرضیه تحقیق

مفاهیم متغیرها

فصل سوم: روش تحقیق

توضیح روش تحقیق

نحوه انجام کار

جامعه اماری

جمعیت نمونه

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده اطلاعات

نمودار جداول مربوط طلاق

فصل پنجم: نتیجه گیری پیشنهادات

نتایج یافته ها

پیشنهادات

پرسشنامه

منابع ماخذ

*********

مقدمه: وقتی که جغد طلاق استانه خانه نشست غبار غربت تنهایی فضای غمگین اشیانه خود گرفت، جوجه پناه سرگردان جستجوی پدر مادر خویش پرپر زنند. گاه دامن مادر اویزند لانه رها نکند گاه پدر صدا زنند همیشه ترکشان نگوید، زیرا انان هنوز استانه پروازند، هنوز دهان گرسنگی خود غذای محبت والدین گشوده اند، هنوز گرمای تن مادر طلبند بال پر بگشایند اسمان پاک صاف خوشبختی اوج گیرند زمزمه صدایشان دشت سرسبز زندگیشان پراکند، ولی اکنون جغد طلاق که سرشان فرود امده کابوس غربت اندوه چشمان منتظرشان نشسته است. اینک پدر مادر کدامیک پرواز انتها انان خواهند اموخت؟ کدامیک بال نوازش سر جوجگان پناه خواهد گسترد؟ کدامیک فروغ محبت لانه تاریک هدایت خواهد کرد؟ اینها پرسشهایی که کودک جستجوی پاسخ انان است.

او قانون نمی داند، او تنها خواهد یک اندازه هر دوتای پدر مادر باشد رنج پدری مادری یک میزان افسرده نگران است.

فراموش نکنیم که طلاق یک فاجعه اما اگر تنها راه حل موجود باشد وظیفه داریم اثرات مخرب انرا حداقل برسانیم. کودکان قربانیان بلافصل طلاق والدین خویشند. اگر نتوانستیم فضای مطلوب شادی بخش خانوادگی برایشان فراهم کنیم دست کم باید بیاموزیم که چگونه انها صدمات ناشی طلاق حد امکان امان داریم.

طلاق یکی غامض پدیده اجتماعی عصر ما دیدگاه کسانی که بیش همه انها لطمه بینند بررسی کند. پدیده طلاق (راه حل) رایج قانونی، عدم سازش زن شوهر، فروریختن ساختمان خانواده، قطع پیوند زناشویی اختلاف ارتباط پدرو مادر فرزند، توجه اصلی پیامدهای طلاق اثرات روحی، عاطفی، اجتماعی اقتصادی فرزند کنار علل موجبات طلاق اشاره کوتاهی کرده، سابقه طلاق 20 قرن رسد. مذاهب عمده همانگونه که زمینه ازدواج روابط زن مرد رهنمودها معیارهایی مقرر کرده اند امکان قطع رابطه نحوه پرداخته اند اما فقط چند دهه اخیر که طلاق عنوان یک مساله جدی اجتماع مطرح است.

من طرح مساله تحقیق بیان اینکه طلاق بلای خانمان سوز صدد بررسی علل عوامل اصلی پدیده شوم برامدم خوانندگان تحقیق مساله جدی تر گرفته راهکارهای انرا زندگی خود نظر گیرند بتوانند خود دام بلا برهانند.

بیان مسئله: طلاق