X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دنیای اینترنت

کاراموزی هواپیمایی


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 46

 

معرفی سازمان

شرکت فرودگاههای کشور موجب مصوبه شورایعالی اداری تاریخ 25/12/1370 منظور نیل اهداف تکالیف مندرج قانون توسعه کشور راستای رونق بخش حمل نقل هوایی تحول ساختاری زمینه تفکیک تصدی حاکمیت رسما‌ اغاز کار نمود . شرکت همانگونه که ماده 1 اساسنامه اصلاحیه مستفاد گردد هدف بازرگانی نمودن سیستم عملیات اجرایی بخش تصدی فعالیتها وظایف سازمان هواپیمایی کشوری شکل گرفت . دستیابی اهداف اخذ مجوزهای لازم دستگاههای ذیربط دولتی ومجلس شورای اسلامی سالهای گذشته همواره اهداف استراتژیک شرکت تحت تاثیر قرار داده برنامه ریزی دستیابی فرایندهای لازم جهت برطرف نمودن چالشها، روند فعالیتهای شرکت همواره تحت تاثیر قرار داده .

سازمان هواپیمایی کشوری

سازمان هواپیمایی کشوری ابزار حاکمیت دولت بخش مهم حساس صنعت حمل نقل هوایی مجموعه فعالیتهای هوانوردی فرودگاهی حمل نقل نظرات عالیه اعمال مینماید. هدف اساسی سازمان تامین ایمنی سلامتی پروازها فضای هوائی کشور باشد. سطح بین المللی کشور عضویت سازمان بین المللی هواپیمائی کشور (ایکائو) امده سازمان هواپیمائی کشوری عنوان نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران سازمان ایکائو باشد.

سازمان هواپیمائی کشوری منظور تقویت حوزه مرکزی جهت اعمال حاکمیت دولت صنعت حمل نقل هوائی انتزاع وظایف تصدی سازمان ایجاد شرکت فرودگاههای کشور کلیه وظایف مربوط اداره، نگهداری، توسعه، تجهیز بهره برداری فرودگاههای کشور شرکت انتقال داد. اکنون عمده وظایف زمینه سیاست گذاری، برنامه ریزی تعیین خط مشی میباشد.

خلاصه فعالیتها:

تدوین سیاستها مقرارت ملی هوانوردی

سازمان منظور کنترل فضای کشور تامین ایمنی پرواز هواپیماهای داخلی خارجی برقراری ارتباط هوایی درون برون مرزی نظر گرفتن استاندارد رویه توصیه شده بین المللی ایکائو، مقررات استاندارد ملی هوانوردی زمینه فعالیت هوانوردی جمله مراقبت پرواز، ارتباطات هوانوردی، ایمنی زمینی، تامین نصب سیستم ارتباطی، ناوبری، راداری، روشنایی باند، فعالیتهای امنیتی، ساخت فرودگاهها، تسهیلات فرودگاهی، ساخت منتاژ تعمیر نگهداری خرید اجاره انواع هواپیماها، تنظیم شبکه پروازی داخلی بین المللی تدوین بازنگری قرار داده است.

با توجه وظیفه سازمان ایکائو مبنی تصویب استانداردهای بین المللی، سازمان طریق شرکت اجلاس کمیته تخصصی هوانوردی سازمان بین المللی ارایه نظریات مختلف پیش نویس استاندارد بین المللی نقش بسزایی روند تصویب استانداردها ایفا نماید.

سازمان همچنین اجلاس کمیته طرحهای هوانوردی منطقه خاورمیانه عنوان یکی اعضای موثر منطقه شرکت نموده بتواند طرحهای هماهنگ هوانوردی منطقه زمینه مسیرهای هوایی تجهیزات هوانوردی عبور مرور هواپیماها برقراری ارتباطات هوانوردی تصویب برسان د.

فعالیت تجاری پروازهای بین المللی میان دو کشور نیاز انعقاد موافقت نامه دو جانبه میان جمهوری اسلامی ایران سایر کشور دارد سازمان اجرای وظیفه پس مذاکره کشور مختلف کنون حدود 70 موافقت نامه دو جانبه حمل نقل هوایی منعقد نموده است.

سازمان صدور گواهینماه لازم ثبت هواپیما، صلاحیت خدمه پروازی، قابلیت پرواز هواپیما ها، کارگاههای تعمیراتی هواپیما، طراحی ساخت هواپیما اقدام نموده همچنین منظور ارائه خدمات حمل نقل هوائی ایمن جهت تامین نیازمندیهای مسافر بار مجوز لازم ایجاد شرکت حمل نقل هوائی داخلی، فعالیت شرکتهای حمل نقل هوائس خارجی ایران، باشگاههای هوانوردی، مرکز اموزش هوانوردی، شرکتهای فرودگاهی دفاتر خدمات مسافرت هوائی شرکتهای خدمات کارگزاری هوائی صادر کرده گام موثری زمینه خصوصی سازی فعالیتها برداشته است.

علاوه وضعیت جسمانی خلبانان کنترلرها نظارت نموده اماده سازی دومین هواپیمای فلایت چک برنامه منظم دستگاههای ناوبری کنترل کرده است.

خدمات هوانوردی

جریان عبور مرور نشست برخاست هواپیما جهت تامین ایمنی پرواز حسن تدبیر امور تخت سه وظیفه مهم ارتباطات ناوبری نظارت طبقه بندی شده اساس خدمات پشتیبانی کننده واحد مدیریت عبور مرور هوائی تشکیل میدهند.

مدیریت عبور مرور هوائی ایجاد حدود 150000 نوتیکال مایل مسیرهای هوایی داخل بین المللی چهارچوب حدود 67 معبر (کریدور) هوائی طریق ایجاد مرکز کنترل فضای کشور ایجاد حدود 16 پایانه هوایی محدوده فضای فرودگاههای کشور امکانات برج کنتل حدود 44 فرودگاه عبور مرور نشست برخاست هواپیما منظور اجتناب برخورد یکدیگر شایر موانع انجام دهند.

به منظور کنترل هوا پیما فضای کشور تجهیزات سیستم ارتباطی ناوبری نظارتی مختلفی تدارک ایستگاههای هوانوردی نصب گردیده عبارت 5 رادار بیش 18 سیستم کنترل راه دور زمین هوا، بیش 10 سیستم فرود دستگاه بیش 30 دستگاه ارائه دهنده سمت زاویه بیش 40 دستگاه راهنمای جهت یابی بیش 30 دستگاه فاصله یاب باشند.خرید تجهیزات جهت ایجاد مرکز کنترل جدید منظور ارائه خدمات هوانوردی منطقه اطلاعات پرواز سیستم رادار ثانویه جهت نصب ایستگاههای هوانوردیو برقراری سیستم نظارت اتوماتیک وابسته / ارتباطات حلقه داده میان خلبانان کنترلر جایگزینی سیستم ارتباطی ماهواره انجام شده اینده نزدیک طور کامل مدار قرار گرفت.

تهیه طرحهای تقریب ورودی خروجی، روی مناطق خطر، محدوده احتیاطی مبادله حدود 10 میلیون فقره پیامهای هواپیمائی جمله فعالیتهای دیگر ارائه خدمات هوانوردی است.

در هر سال حدود بیش 400 هزار پرواز تجاری داخلی خارجی غیره تجاری عبوری فراز فضای هوائی کشور خدمات هوانوردی ارائه شود افزایش تجهیزات بهبود اموزش نیروی انسانی متخصص توان ظرفیت ارائه خدمات مقیاس وسیعی ایمنی بیشتر افزایش داد.

خدمات فرودگاهی

با اتمام احداث فرودگاههای حال ساخت، تعداد 78 فرودگاه تجاری بهره برداری قرار خواهد گرفت حال حاضر بهره برداری 64 فرودگاه عهده شرکت فرودگاههای کشور تعداد 15 فرودگاه تحت مدیریت سایر ارگانها میباشد.


1 2 3 >>