X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دنیای اینترنت

ک ارام وزی زراعت اصلاح نباتات ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 21

 

تقدیر تشکر:

مهارتهای علمی همان تخصص عملی هر رشته که امروزه موضوع بحث گروههای اموزشی باشد نقش مهمی پیشرفت یک جامعه قائل شوند نمی توان براحتی قابل دسترس دانست. تحقق مهم علاوه اساتید مجرب که وجدشان امر ضروریست ازمایشگاههای مجهز تحقیقاتی نقش تکمیل کننده دارند. یکی دلایلی که اینجانی واحد کاراموزی خلاف دوستانم که بیشتر سعی کنند که شهر محل اقامتشان ترم تابستانه بردارند ،فقدان چنین ایستگاه تحقیقاتی محل اقامت اینجانب زاهدان بود. خداوند متعال شکر گوییم که امکان برایم بوجود اورد بتوانم هر دوی مواحب یعنی وجود اساتید مجرب ایستگاه تحقیقاتی کامل مجهز کنار برخوردار شوم. پایان تمام اساتید بخش مختلف ،کارمندان ایستگاه دوستان سربازم کمال تشکر دارم .

با تشکر تمام عزیزان

بابک اب خضر

ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی گرگان ( عراقی محله) :

ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله فاصله حدود 5 کیلومتری شمال گرگان مسیر جاده فرودگاه گرگان واقع گردیده ایستگاه سال 1342 زیر نظر اداره اصلاح تهیه نهال بذر گرگان تحت عنوان ایستگاه کشاورزی بمنظور پاره تحقیقات زمینه غلات، سبزی وصیفی پنبه دو قطعه تاسیس شروع فعالیت نمود. مسئول ایستگاه حال حاضر اقای مهندس مسادات باشد.

فعالیت جاری ایستگاه شامل پروژه غلات، دانه روغنی، سبزی صیفی، ذرت علوفه بوده که هر یک پروژه زمینه مسائل نژادی زراعی وافزایش کمیت کیفیت محصولات تولیدی فعالیتهای گسترده صورت پذیرد.

بخش تحقیقات اصلاح تهیه نهال بذر :

این بخش راستای تحقق خود کفایی افزایش تولید محصولات کشاورزی دیر باز ایجاد ایستگاههای تحقیقات کشاورزی سطح منطقه داشته زراعتی مختلف قبیل:

1- غلات

2- پنبه

3- دانه روغنی

4- سبزی

5- صیفی

6- ذرت گیاهان علوفه ای

8- حبوبات

9- درختان میوه .

طرحهایی تحقیقاتی زراعی نژادی اجراء نموده دست اجزاء دارد طرحها عمدتا ایستگاههای تحقیقات کشاورزی تحت پوشش مرکز تحقیقات کشاورزی گرگان گنبد اجراء درامده .

فعالیتهای بخش تحقیقات اصلاح تهیه نهال بذر عبارتند :

1- بررسی نژادی زراعی بروی محصولات زراعی صنعتی منطقه

2- تهیه، ازاد سازی معرفی ارقام اصلاح شده پر محصول منظور افزایش عملکرد واحد سطح

3- تهیه تولید بذرهای خالص درجه یک اعم هیبرید الیت، سوپرالیت نولکئوس محصولات مختلف

4- بررسی تعیین مقاومت ارقام مختلف نباتات زراعی درختان بارده نسبت خشکی، شوری سایر شرایط نا مطلوب مراحل مختلف اصلاح نباتات

5- بررسی تعیین ارزش غذایی کیفیت مختلف زراعی

6- انجام امور مربوط حفظ کنترل کیفیت تهیه ارائه دستورالعمل فنی زمینه کاشت، داشت برداشت ارقام اصلاح شده قابل توصیه منطقه

7- بهبود کیفی ارقام اصلاح محصولات زراعی توجه ذائقه مصرف کننده

8- همکاری اجزاء طرحهای تحقیقاتی ملی

9- ارتباط، همکاری هماهنگی سایر بخشهای تحقیقاتی منظور تهیه تنظیم طرحها برنامه مشترک تحقیقاتی

مشخصات ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی گرگان (عراقی محله):

این ایستگاه سال 1337 تاسیس شده، مساحت ایستگاه 37 هکتار باشد میزان بارندگی سالیانه بین 400 37 450 میلی متر است. ارتفاع سطح دریا 5/5 متر است.

موقعیت جغرافیایی ایستگاه قرار زیر :

طول جغرافیایی : 54 درجه 25 دقیقه شرقی

عرض جغرافیایی : 36 درجه 45 دقیقه شمالی

بخش کلزا ایستگاه تحقیقاتی گرگان :

همان طور که نام بخش مشخص بخش روی گیاه کلزا متمرکز شده .

مسئولین محققین بخش :

رحمت الله بهرام - محسن باقری

عناوین طرح نژادی :

1- ایجاد لاینهای رستورر، نرعقیم نگهدارنده کلزا نواحی سواحل خزر چکیده :

در طرح کلیه ژرم پلاستها موجود وارد شده خارج جهت تهیه لاینهای نرعقیم روش بکراس مدت چهار نسل استفاده شوند طرفی سلف کردن ارقام هیبریدوتت کراس انها تولید رستورر اقدام شود. کنون طرح قبلی که انجام رسیده حدود 15 نگهدارنده 4 رستورر تولید شده بالاینهای فوق الذکر 60 دست تولید است. اجرای طرح امید وابستگی وادرات بذر هیبرید مرتفع گردد .

2- مطالعه پایداری عملکرد ارقام پیشرفته بهاره کلزا اقلیم سواحل خزر چکیده :

این طرح قالب طرح بلوکهای کاملا تصادفی 4 تکرار 16 رقم اجراء شده هرکرت دارای 6 خط 5 متری فواصل 20 سانتیمتری کشت شده است. هدف اجرای طرح مقایسه دقیقتر ارقامش که ازمایش سالهای گذشته انتخاب شده مقایسه عکس العمل انها مقایسه شاهد معمول منطقه میباشد .

3- بررسی عملکرد صفات زراعی ژنوتیپهای جدید بهاره کلزا مناطق سواحل خزر: