X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دنیای اینترنت

کاراموزی عمران اجرای ک اره ای ساختمانی


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 29

 

خاک برداری ، اجرای فنداسیون ، ساخت تیرچه بتنی ،قالب بندی ستون ، قالب بندی تیرها ، برپایی اسکلت بتنی ، اجرای سقف ساختمان تیرچه بلوک

استادکاراموزی : جناب اقای مهندس لطیفی

تهیه کننده: پویا رضاخواه

دستورالعملهای حفاظتی ایمنی کارگاه ساختمانی

اجرای کـارهـای ساختمانی شـامـل مراحـل متعددی ضمن افراد ماشین الات ساختمانی، ابزار مصالح گوناگون سر کار دارند . روابط ویژگی امکان وقـوع حوادث بـرای نیروی انسـانی افـزایش دهـنـد . محـافظت افراد انسانی قبال حوادث نـاشـی کـار اهمیت ویژه برخوردار اسـت . رو بـاید ابـزار ماشین الات بـه طور مستمر بازرسی کامل قرار گـرفـتـه سالم بودن انها اطمینان حاصل شود . بکار گیری ماشین باید افراد تجربه استفاده شود . تامین ایمنی کارگاه هـای ساختمانی بـاید همه کـارهـا بـا دقت برنامه ریزی دقیق انجام گیرند. ضمن باید دقت داشته باشیم کـه هنگام کار تخلیه مصالح مزاحمتی همسایگان سایرین ایجاد نشود. همچنین انجام کارهای پر سر صدا شب خودداری شود . صورتی لازم کاری شب انجام شود باید قبلا اجازه شهرداری مقامات مسئول کسب شـود .

اشنایی کلی مکان کار اموزی

پروژه اجرای یک سازه اپارتمانی تجاری چهار طبقه بیست وچهار واحدی سیستم اسکلت بتنی مـورد نـظـر اسـت .

ابعاد زمین 32 60 متر بوده کـه تقریبا 3/2 (%60) زیربنای ساختمان مورده نظر ما شـامـل مـی شـود :اینک مـا مرحله پاک سازی خرابه باشیم لذا ابتدا مراحلی کـه قبل پاک سازی بـاید بگذرانیم ذیلا ذکـر نماییم :

ابـتدا کارفرما موظف بـرای انجام مراحل قانونی کسب مجوز پاک سازی بـه شهرداری دیگر مراجع ذیربط مراجعه کند .

پس انجام مراحل قانونی کسب مجوز پاک سازی کارفرما موظف بـدادن تعهـدی مبنی بـر عدم ایجاد مزاحمت سلب اسایش بـرای همسایگان عـدم ایجاد سد معبر خیابان هنگام ساخت پاک سازی باشد . ضمن کار فرما موظف تعهد مبنی جلو گیری تخریب صدمه ساختمان مجاور هنگام پاک سازی سـاخت سـاز باشد .پس انجام مراحل بالا گـرفتن مجوز پاک سازی اجازه مهندس ناظر احتیاط کامل ارئه تمهیداتی خاص هنگـام پاک سازی جهت جلو گیری اسیب بـه ساختمانهای مجاور شروع بـه پاک سازی خرابه نماییم.

پس اخذ مجوز پاک سازی شهرداری قبل پاک سازی خرابه باید سـازمانهای مربوطه قبیل سازماناب برق گـاز ... امور کار قرار داده هماهنگی هـای لازم بعمل اوریم نسبت نصب انها اقدام نماییم .

پاک سازی خرابه

کارفرما صرفه جویی وقت هزینه عملیات پاک سازی گودبرداری یک اکیپ پیمانکار سپـرده پـس بستن قـرار داد پیمانکـار طبق قرار داد منعقد شده موظف شود خرابه پر زباله جات تمیز کرده بیرون کارگاه منتقل کند.

یک نکته حائز اهمیت پروژه عمرانی ساخت ساز رعایت کامل نکات ایمنی باشد. دانیم که امروزه طبق ائین نامه سازمان نظام مهندسی ایران سازه فلزی باید تیراهن ضرب دری سازه خود استفاده کنند سازه بتونی که سیستم دیوار باربر اجرا شوند باید دارای شناژ بندی افقی عمودی طبق قوانین مندرج ائین نامه باشند. دانیم که عمل مقابله سازه نیروهای جانبی باشد.

حال توجه اینکه کشور ما منطقه زلزله خیز قرار گرفته اجرای نکته الزامات دارای اهمیت فوق العاده باشد.

گودبرداری

یـک لـودر چـرخ لاستیکی بـه کـارگاه اورده سپس لودر شروع کار کرد. سپس خاک حاصله توسط همان لودر یک کامیون بارگیری کرده بـه مکان دیگری انتقال دادیم.

برای عبور مرور لودر هنگام گودبرداری محل کارگاه یک رمپ ایجاد کرده بودیم که پـس اتمام کار لودر توسط کارگران دست افزار بیل کلنگ تخریب نمودیم .

کـارگـران وسیله بیل کلنگ مشغول تخریب خاک برداری رمـپ گردیدند. پس اتمام کـار پـایان مرحله سطح کار ــ زمین کارگاه ــ کاملا اب داده توسط غلتک دستی کوبیدند.تا سطح کـار کاملا متراکم شود بعدهـا اثـر وزن ساختمان نشست نـکـنـد .

البته باید متذکر شوم که قبل شروع گودبرداری باید درخت بوتـه احتمالی که محل کارگاه موجود محل کار جمع اوری نمود که کار عملیات بوته کنی گویند.