X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دنیای اینترنت

رهنمودهایی چند انتخاب همسر ص


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 5

 

رهنمودهایی چند انتخاب همسر

 

در زندگی زناشویی حالات متفاوتی وجود دارد. بعضی خانواده شرایط مطلوبی سر برند زندگی زناشویی خود لذت برند نظر روانی شاد هستند؛ بهترین زمان زندگی انان وقتی زن شوهر بچه خانه دور جمع شوند. برعکس خانواده هستند بدترین لحظات زندگی انها ساعاتی خانه گذرد محیط خانه محل مشاجره وناسازگاری بین زن شوهرو احتمالا بچه هاست. وضعیتی بین دو حالت تفاوت دیده شود. اینجا یک پرسش مطرح است:

چرا بعضی خانواده خانه انها محل جنگ دعواست زندگی زناشویی ناشاد ناراحتند، مبادرت طلاق نمی کنند؟

خانواده وجود دارند یک عمر یکدیگر حالت قهر اشتی ستیز گذرانند، ولی حاضر طلاق نیستند.یکی علل تحمل شرایط مشکلاتی پس طلاق وجود دارد. جامعه ایرانی زن بیوه عنوان کالای دست دوم محسوب شود خریدار زیادی ندارد؛ وانگهی داوطلبان ازدواج زنان بیوه معمولا شرایط پایین تری برخوردارند، نتیجه بسیاری زنان بیوه اخر عمر تنها مانند نمی توانند همسر نظر خود دست بیاورند. مسئله دیگروضعیت بچه است. مادر نظر عاطفی حاضر جدا شدن فرزندانش نیست. پدر خاطر تامین هزینه زندگی بچه کنار مادر مطلقه، حاضر تحویل بچه مادرش نیست. مشکل دیگرتربیت بچه کنار مادر خوانده پدرخوانده مشکلات زیاد عاطفی تربیتی پی دارد.

مسائل مطروحه بالا مشکلات روانی مالی دیگر موجب شود بسیاری زن شوهرها شرایط نامساعد زندگی خود بسازند طلاق تن ندهند چون صورت طلاق، مشکلات شرایط بدتری خواهند داشت.

برای زندگی زناشویی تداوم یابد، موارد زیر توصیه شود:

1- انکه بتوانید همسر مناسب انتخاب کنید زندگی شاد خوش خود پایان عمر حفظ نمایید، خانواده حوزه اقوام دوستان شما زندگی شاد خوبی برخوردارند، مراجعه نمایید رمز انتخاب مناسب توفیقات زندگی زناشویی انان بخواهید. مراجعه چند خانواده مقایسه عوامل توفیق انها ، راهنمایی شما انتخاب همسر مناسب ادامهزندگی شاد موفق خواهد بود.

2- مردان زنان مطلقه مراجعه نمایید علل طلاق شرایط بعد طلاق انان بخواهید پس مقایسه عواملی شرایط طلاق زندگی بعد فراهم اورده، اجتناب کنید.

3- وضعیت خانواده سامان اشفته اند ، ولی شرایط نامساعد ناشادی ، زندگی زناشویی تحمل کنند بررسی نمایید پس کسب اطلاعات نظر ضمن کمک لازم انان ، زندگی اینده خود توجه اطلاعات مکتسبه ، بینش بصیرت برنامه ریزی نمایید. قبل انتخاب همسر ، روزی نظر بیاورید احتمال دارد جدایی جاده پرخطر دادگاه مدنی خاص طی طریق کنید الزاما طول عمر زندگی ناشادی تحمل نمایید.

4- قبل انتخاب همسر، خود کاملا بشناسید. چه موقعیتی هستید ، چه خصوصیاتی دارید، چه خانواده بزرگ شده اید، شرایط سنی شما چیست، چه فرهنگی برخوردارید ... . مسلما همسر شما باید زمینه مختلف وزن شما باشد. پس شناسایی او ابعاد مختلف ضرورت دارد. جا انسان ، خواست نیازهای درونی گوناگونی دارند زمانی پی شناخت نیازها بررسی نقاط قوت ضعف خود نباشند، هر فردی برابر خود، حتی بهترین موجود روی زمین دچار مشکل خواهند ، بنابراین شناخت خود، پیش شناخت شریک زندگی هر کس دیگر ضرورت دارد. حل بحران هویت ، یکی اساسی راهها گام نهادن اغاز یک زندگی مشترک است.

5- اخرین لحظاتانتخاب همسر ، دستخوش احساسات نشوید صورت کوچکترین احتمال عدم ناسازگاری نامناسب بودن موضوع ، مشاور خانواده مراجعه نمایید مطمئن باشید او انتخاب احسن شما کمک خواهد نمود.

روشهای انتخاب شغل مناسب

برنامه کارتان شروع کنید

برحسب دیدگاهی دارید، واقعیت دیگر نمی توان شغلی همه زندگی انتخاب کرد، محصول زندگی کردن جامعه مدرن است، شاید امکان شما فراهم کند شغل محبوبتان رادر زندگی پیدا کنید.

پیشرفت سریع تکنولوژی، تغییر ساختار شرکت شیوه زندگی معناست الگوهای سنتی کار باید رده خارج شوند. اینکه اطمینان یابید بهترین انتخاب زندگی شغلی خود برمی گزینید، باید کنترل سرنوشتتان تحت اراده خود اورید.

قبول مسئولیت پیشرفت کاریتان کار ساده نیست. باید فرصت لازم خودتان خلق کنید جایی خواهید برسید یعنی باید مداوما مهارت هایتان اصلاح کرده ارتقاء دهید.

تنظیم یک برنامه کاری اسان سرراست است، شرط انچه زندگی خواهید صادق باشید. 3، 5 10 سال اینده خواهید کجا برسید؟ باید نیازهای کاریتان خودتان صادق روراست باشید.

ایا خواهید کنترل کارتان دست خودتان باشد خودتان مدیریت کنید؟

ایا خواهید هر روز ساعت 5 عصر خانه باشید؟

ایا خواهید کارتان دور استرس دغدغه شدید فکری باشد؟

اینکه بدانید چه خواهید اولین قدم رسیدن است. اما یادتان نرود شانس نقش مهمی زمینه ایفا کند.

انچه زندگی میخواهید مثل اولویت هایتان گذر زمان تغییر میکند. قبل اینکه تصمیم بگیرید کجا خواهید برسید، باید ببینید حال حاضر کجا هستید.

1. چه چیز شغل کنونیتان دوست دارید؟

2. چه چیز شغل کنونیتان بدتان اید؟

3. شرکت کنونیتان چه امکاناتی پیشرفت شما وجود دارد؟

4. ایا فکر کنید کاری انجام دهید، خوب پول گیرید؟

این تمرین دو هفته انجام دهید. هر روز دو چیز کارتان لذت برید بنویسید. اینکار سادگی هر چه تمامتر انجام دهید. مثلا، "من صحبت کردن پشت تفن مردم خوشم اید"، "از مسئولیتی شغل من واگذار شده لذت برم" و...

بعد فقط دو هفته تصویر بسیار روشنی چیزهایی شغل کنونیتان برایتان لذت بخش پیدا کنید. میتواند پیدا کردن یک شغل جدید تطبیق دادن خود کاری چیزهای بیشتری لذت بردن برایتان داشته باشد استفاده کنید. تمرین یکبار دیگر انجام دهید، تفاوت اینبار کارهایی شغل ایدالتان لذت میبرید یادداشت کنید. دو لیست مقایسه کنید.

ممکن دریابید واقعا انجایی هستید کاری انجام دهید لذت برید. اگر شما اینطور است، اطمینان یابید شایستگی لازم احراز شغل دارید. ببینید روز نگه داشتن مهارتهای کاریتان چه توانید بکنید.

اگر جاه طلبی شما باعث شود مدام خود بالا بکشید، باید ببینید رسیدن مقام بعدی چه مهارت باید کسب کنید. یک فهرست مهارت نیاز خود تهیه کنید. ببینید ضعفتان کدام قسمت هاست؟ ایا لازم مهارت جدید بیاموید؟