X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دنیای اینترنت

روانشناسی عشق ورزیدن ص


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 69

 

روانشناسی عشق ورزیدن

برای انسان رسیدن کمال بدون نوعی عشق ورزیدن امکان پذیر نیست. بدین گونه هر کس ارزوی عشق ورزیدن عشق واقع شدن است. هر چند عده زیادی هستند بطور کامل ناکام گردند. امروزه عده هستند ترسند نفوذ عشق دیگری سر فرود اورند زیرا تصور کنند هویت شخص خود دست دهند. عده دیگر ناخود اگاه خود عاشق شدن ممنوع کنند چون نمی خواهند خیانت واقع شوند. مواقع بعلت ناسازگاریهای ناخود اگاه درون فرد عشق ورزی غیر ممکن گردد مواقع روانکاوی دوباره سازی روانی تقریبا همیشه موثر است.

 زنان مردانی شهرهای بزرگ ادامه کارو ادامه تحصیل امده اند هنگامیکه متوجه گردند چقدر تنها هستند اغلب پارک قدم زنند زوجهای دیگر خیره گردند بدنبال موقعیت مشابه هستند نیاز خود برطرف کنند. اما چون درامد بالایی ندارند دیگران بیرون دعوت کنند تصور کنند زشت بد قیافه هستند خود اختیار روسپی (خود فروشان جنسی) فرار دهند بدین صورت جانشین عشق گردد. هر چند انتها درمی یابند موضوع فریبی بیش نبوده نمی تواند نیاز ایشان برطرف کند اما بخاطر ناچاری بارها بارها افدام ورزند.

 

توهم عشق

افراد زیادی هستند بدلیل عدم تجربه اموزش کافی همیشه انچه فقط توهمی خیال پردازانه عنوان عشق واقعی تعبیر کنند. البته توهم ببیشتر پیده رایج میان جوانان است. تنظیم ملاک منبی تفاوت تفارق بین عشق راستین دروعین کار محالی نیست البته نه فرد عاشق چون او خود درگیر بلکه بوسیله سوم شخص ناظر. بنظر ویلیام اشتکل روان شناس برجسته توهم عشق ناشی رنجیدگی است.

 

هنر عسق ورزیدن

هنر عشق ورزیدن چیزی بایستی اموخته شود شگفت اور نیست پندار عشق موجب شوربختی گردد. نخستین شرط خوشبختی عشق، عشق مطلوب عاملی باعث گسترش شخصیت هر دو شریک باشد. یکی مشکلاتی دراین رابطه خانم مطرح گردد سرد مزاجی است. سرد مزاجی حالتی خصوصیات قبیل اغلب عصبی، متلون، فتنه جو بد مشرب. حالت تواند ریشه علل حوادث رخ داده زندگی کشمکش روانی باشد. موضوع تواند دراز مدت باعث جدایی زوجین گردد. متاسفانه چون اکثر مردان متوجه موضوع نمی گردند نمی توانند همسران خود دراین رابطه کمک نمایند.

 ماهیت عشق

غریزه انسان هرگز چیزی منخصرا بیولوژیکی نیست. همانطور میان ما انسانها خوردن تنها خدمت بقای فرد نمی باشد. بهمین شکل غریزه جنسی زندگی باشد. انسان بدست اوردن دل بایست راه احساسی نزدیک شود چرا بدون خوشنودی واقعی امکان پذیر نیست. همچنین باید گفت عشق حقیقی موثرترین تعالی بخش خلاق وجود انسانی است. امید انکه مقدمه بتواند کمک حال اندسته گردد هنوز ابتدای راه هستند.

روانشناسی پیوند عاشقانه مفاهیم عشق

افـراد بـالغ ارتبــاط برقرار کردن دیگران دارای تفاتهایی بـاشـند کـه ریشـه طـفولیـت انها چگونگی رابطه سـرپرست انان خردسالی (پدر، مادر پرستار) انان دارد. بدین مفهوم که اگر ســرپرست طفل رابطه مـحبت امیز داشته نیازهای کودک بدرستی پاسخ گوید، طفل پیوند اطمینان امیز توام امنیت سرپرست خـــود برقرار کـند. طـفل میـل بـه برقــرار کردن رابطه نزدیک صـمـیـمانه بـــا سرپرست خود خواهد داشت دور بهسرپرست خود لبخند میزند. حـال اگـــر سرپرست طفل کودک انچنان که باید توجه نکند وی اعتنا باشــد،در طفل دو سبک پیوند دیگر شکل میگیرد یکی انکه طـفل مضطرب سردرگم میگردد خصومت نارضایتی خـود رافعالانه غیر مستقیم سرپرست خود نشان میدهد انکه طفل پیوند اجتنابی شکل گرفته سرپرست خود دوری کـند. طرز رفتار طفل شخصیت کودک رسوخ کرده بزرگسالی