X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دنیای اینترنت

گزارش کار اموزی عمران اجرای اسکلت فولادی


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 30

 

پیشگفتار:

بدرستی قدمت استفاده بشراز سر پناه طور کلی مفهوم امروزی قدمت استفاده بشر ازمسکن معلوم نیست. ولی تقریبا انرا توان همزمان پیدایش بشریت دانست. زیرا چنین گمان رودکه بشر ازهمان ابتدابرای مصون ماندن ازبرف باران وسرما وگرماوحمله حیوانات وهمچنین حمله سا یر اقوام غارها پناه برده است.واین غارها توان اولین محل سکونت بشر دانست.وازان زمان کنون انسان همیشه فکر بوده اند مسکنی راحتتروبهتر خود تهیه نمایند.

علمی فنی مشکلات بسیاری حل نموده ساختن مسکن مانند سایرامور تحولات عمده وجود اورد دیگر ساختن خانه تک واحدی جوابگوی احتیاجات جوامع بشری نبوده همین علت سیستم خانه سازی بکلی دگرگون شده واستفاده مصالح مقاوم نیزمانند فولاد سیمان ساختمان رایج گردیدو اثر دسترسی مصالح امکانات دیگر گسترش شهرها افقی عمودی تبدیل امراپارتمان اپارتمان سازی ساختمان چندین طبقه متداول گردید.

با وجود اینکه هر ساله مقدار زیادی تعداد مسکن اضافه شود بیشتر ممالک پیشرفته تخریب ساختمانهای قدیمی شرایط معمولی مجاز نمی باشد عبارت دیگر جای چند واحد مسکن جدید یک واحد مسکن قدیمی خراب نمی کنند.هنوز هیچ یک ممالک دنیا مشکل مسکن حل نشده ,بلکه هر روز تعداد متقاضیان مسکن اضافه شودوهنوز حتی پیشرفته ممالک دنیا قسمت عمده درامد خانواده صرف سکونت گردد.

بدین لحاظ تمام دنیا خصوصا درمملکت ما باید امر ساختن مسکن استفاده هر چه بهتر بیشتر مصالح ساختمانی توجه مخصوص شود رسیدن هدف راهی جز استفاده دانش نوین امروزی وهماهنگی تجربیات کارگاهی علم دانشگاهی نداریم باید بپذیریم قرن بیست یکم قرار داریم دیگر راههای سنتی کار سازنیست.

شرح نحوه اجرای اسکلت فولادی

پس اینکه بتن فنوداسیون طور کامل عمل ذکر شود مقاومت نهایی خود رسید ، اقدام ساخت – مونتاژ برپاکردن اسکلت سازه شود .

درسازه که دیواربرشی عنوان عاملی جذب تحمل نیروی زلزله درانها کارمی رود نیزسازه که سیستم مهربندی جانبی انها باربندی طور کلی روشهای مونتاژ یکسان تفاوت چندانی باهم ندارندباید مونتاژ ساخت ستونهای اسکلت نکاتی درنظر داشت .

هرچند نکات ظاهر ساده پیش پا افتاده باشد.

قبل برپاکردن مونتاژ وساخت ستون ابتداجوشکار بااستفاده اهن مستعمل که ازساختمان قبلی جامانده اهن موجود فلزی که سطح باروغن سوخته چرب کنند اماده سازند شاستی نامند . سپس شاخه اهن موجود درکارگاه روی شاستی قرار دهند وباتوجه نقشه اجرایی فازه شیب ستون سازند . معمولا ستونهای اجراشده دراسکلت فلزی ازنوع دوبل ، دوبل ورق تقویتی ( بال جان ستون )

ستون دوبل نردبانی – ستون سوبله ( باورق یابدون ورق تقویتی ) باشد.

جوش کار باتوجه نحوه جوش محاسبه شده توسط محاسبه جوش لازم اتصال ستونها انجام میدهد .

ازانواع وضعیت جوش کاری وضعیت تخت یاکفی همه اسان تر .

( اشنایی باوضعیت جوش کاری انواع جوش کتاب راهنمای جوش اتصالات جوشی تالیف نقشه تدوین ترویج مقررات ملی ساختمان مراجعه شود ).

زیرادراین حالت جوش کاری شش جوش اطراف بسیار کم . عنوان سرپرست کارگاه باید ظاهرجوش حداقل چک شود درجوش تخت خط جوش باید صاف منظم باشد بریدگی درکناره جوش دیده نشود . درجوش خوب گل جوش اسانی برداشته شود . درحین جوش کاری ، باید شدت جریان ولتاژ وسرعت حرکت الکترود درمحل جوش مناسب باشد. دقت شود که بعدجوش طور کامل یعنی انچه که محاسبه درنقشه اورده اجرا شود .

الکترود مورداستفاده درکارگاه :

الکترود E6013 : الکترود همه وضعیت جریان یکسو متناوب قطبیت مستقیم است.تمیزکردن گل جوش الکترود بسیار راحت .

این الکترود عمل قوس ارامتر سطح جوش صاف ، باموجهای ریز ملایم .

درحین جوش ورق ستون دوبل نردبانی بهتراست تاحداقل جوشکاری نحوی انجام شود تاخط جوش قطع نشود تاجوش یکسره اجرا شود .

جوش براکت زیرتیرها باید کامل باشد براکت طور کامل جان بال ستون جوش داده شوند که تمامی موارد باید توسط مهندس ناظر که درکارگاه چک شود .

پس که ستون طبق انچه درنقشه سازه امده ساختند اقدام برپاکردن ستون کنند قبل برپاکردن ستون باید ورق تقویت لچکی پای ستون طور کامل جوش دهند . بلندکردن ستون جرثقیل انتهای ستون الکترود جوش کا ری سوراخ کنند تاقلاب جرثقیل عبور کرده بلند کنند .

درصورت وجود بادبند دراطراف ساختمان بهتراست قبل ازبلندکردن ستون بهتراست بادبندها درمحل انها جوش دهیم ، کار یک مزیت داردو که ازایجاد وضعیت جوشکاری سربالا قائم اجتناب شود جوش کاری درهمان وضعیت تخت باقی خواهدماند اتصال پروفیل بادبندی صفحات اتصال انها بهترانجام شود . پس سوارکردن ستون درمحل خود طبق نقشه باید پل ستون جوش دهند . جوش کار


1 2 3 4 5 ... 8 >>